KÜTÜPHANE

 

 

Öğrencimizin bireysel sorumluluklarının farkında olması, çevresine duyarlı, kendi kültürünü tanıyan ve ona sahip çıkan bir birey olarak yetişmesi temel amacımızdır. Öğrencimizin; çağdaş, klasik ve popüler yapıtlar aracılığıyla Türk edebiyatının dönemlerinin yanı sıra farklı kültürleri ve yazarları tanıması, çeşitli dönemlerde yazılan eserler arasında ilişki kurması, bunun yanı sıra metin çözümleme, eleştiri yapabilme, sözlü ve yazılı olarak kendini doğru ifade edebilme becerisini kazanması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.