Psikolojik Danışma ve Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

“Doğruyu iste, iyiye tutun, sevgiyle dol, sanatla ilerle; insanın iyi yaşamasının yolları bunlardır.” CONFUCIUS

Yaşamayı öğrenmek, gelişimsel olarak ergenlik dönemindeki bireyler için en çok merak edilen konulardan biridir. Yaşamını, değerlerini ve kendini oluşturma aşamasındaki genç en çok bu dönemde danışmanlığa ihtiyaç duyar. Anlaşılmamış bir yaşam yaşanmış sayılamaz.

Bu inançla, servisimizin amacı;

Öğrencimizin,

  • Sağlıklı bir benlik algısına,
  • Özgüven ve özsaygıya sahip,
  • Sorunlarıyla baş edebilen,
  • En önemlisi mutlu ve uyumlu bir kişilik kazanmasına destek olmak,
  • Kendisini ve çevresi ile olan ilişkilerini daha iyi tanımasına yardımcı olmaktır.

Mutsuzluk ve sıkıntılarının olduğu kadar sevinç ve başarılarının da paylaşıldığı bir yer olarak Rehberlik Servisimiz gencin şimdi ya da gelecekte karşılaşacağı bir zorluğu rahatça paylaşabilmesi için gerekli olan güven ortamını yaratarak ilk adımını atar.

Öğrencilerimiz, kişisel ilgi, istek ve yetenekleriyle güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin farkındalık kazanarak “kendilerini” tanırlar. Kazandıkları bu farkındalık sayesinde geleceğe yönelik gerçekçi hedefler belirleyebilir, doğru kararlar verebilir ve sağlıklı seçimler yapabilirler.

Servisimiz; öğrencilerimizin, ilgi, yetenek, motivasyon, içinde bulunduğu duygusal durum, gelişim düzeyi, ders çalışma alışkanlığı ve kişisel değerler vb. özellikleriyle kendilerini fark etmelerini sağlayarak, akademik başarılarını arttırmalarını hedefler.

Bireysel danışmanlıkların yanı sıra çeşitli test-anket-envanterler de kullanarak gelişimsel ve eğitsel rehberlik çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Mesleki Rehberlik alanında amacımız, öğrencinin en mutlu olacağı mesleği dolayısıyla da yaşam biçimini seçebilmesidir. Bu nedenle, yine çeşitli test-anket-envanter (Akademik Benlik Ölçeği, Kariyer Eğilim Testi vb.) kullanarak grup danışmanlıkları yapmaktayız. Öğrencilerimize seçecekleri uygun alanlar ve meslekler ile yerleşebilecekleri üniversiteler ve bölümlere kadar geniş bir alandaki bilgilendirme çalışmaları mesleki danışmanlık alanında birimimiz en önemli etkinliklerindendir.

Rehberlik servisi olarak, sadece öğrenciyle değil aile ve öğretmenlerimiz ile işbirliği yapmak en önemli ilkelerimizdendir. Bu amaçla yıl içinde bilgilendirme amaçlı veli ve öğretmen seminerleri düzenlemekteyiz. Öğretmenlerimiz ile yaptığımız çalışmalarımızda öğrencilerimizin kişisel özelliklerine uygun, yaratıcı eğitim olanaklarını öğretmenlerimizle birlikte geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Velilerimizle yaptığımız bireysel ve grup görüşmelerinde velilerimizin ihtiyaçlarına göre belirlenen YKS bilgilendirmelerinden meslek ve ergenlik dönemine kadar geniş bir yelpazesi olan danışmanlıklarımızı sürdürüyoruz.

Rehberlik servisimiz, her zaman ulaşılabilir olmayı ilke edinerek öğrencilerimizin paylaşımları içinde canlı ve samimi olarak yer almayı tercih etmektedir. Amacımız gençlerimizin yanında olarak onlara destek olmak ve yaşamla ilgili paylaşımlarında yanlarında olduğumuzu hissettirmektir.

 

Rehberlik servisi olarak uygulamış olduğumuz anket ve envanterler       

Problem Tarama Envanteri

Başarısızlık Nedenleri Anketi

Çalışma Davranışını Değerlendirme Anketi

Öğrenme Stilleri Envanteri

Sosyometri Ölçeği

Sınav Kaygısı Ölçeği

Kendini Değerlendirme Envanteri

Çoklu Zeka Envanteri

Akademik Benlik Kavramı Ölçeği

Holland Envanteri

Burdon Dikkat Testi

Yaşam Pencerem Testi

Mesleki Yönelim Envanteri