Eğitim Felsefesi

EĞİTİM FELSEFEMİZ

 
 

PEMA Eğitim Kurumları olarak, eklektik bir eğitim felsefesine sahibiz. Eğitimin en temel amacının eğitmekte olduğumuz öğrencileri hayata hazırlamak olduğuna inanıyoruz.

Bu düşünce kapsamında dersler gerçek yaşam durumları ilişkilendirilip öğrencilerimizin keşfederek öğrenmeleri sağlanılmaktadır. Eğitimde önemli olan öğrencilerimizin kendilerini tanımaları ve ders kazanımlarını gerçekleştirmeleridir. Bilginin geçici olduğunu, öğrenmeyi öğrenme becerileriyle gerekli olan bilgilere ulaşabileceklerini varsayıyoruz. Eğitim, bilgiden ziyade beceri kazandıran bir süreç olmalıdır. Aynı zamanda öğrenmeleri gerekli olan bilgiyi tam öğrenmeleri için gerekli süreçleri inşa ediyoruz. Öğrencilerin tam öğrenme süreçlerinde edilgen değil, etken olmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin, kendi zihinsel süreçlerinde bilgiyi aktif bir şekilde yapılandırarak öğrenmelerini gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak oluşturduğumuz öğrenme ortamlarında, onların öğrenmelerini en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Eğitimin bize emanet edilen öğrencilerimizin bir bütün halinde gelişmesinin gerektiği bir süreç olduğunu kabul ediyoruz. Sınıf içi ve sınıf dışı eğitsel aktivitelerle öğrencilerimizin zihinsel, bedensel ve manevi olarak gelişimlerine katkı sağlıyoruz.

Öğrencilerin iç disiplin süreçlerini geliştirerek, kendi hayatlarına dair, öğrenme süreçlerini, davranışlarını yönetebilme ve kontrol edebilme becerisini kazandırıyoruz.

Eğitim aynı zamanda öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan bir süreç olmalıdır. Bunun için gelecek yüz yıl becerilerini kazandırmak kurumumuzun önceliklerinden birisidir. Bu beceriler;

 • İletişim becerisi
 • Dayanışma becerisi
 • Eleştirel düşünme becerisi
 • Yaratıcılık becerisi
 • Kültürler arası iletişim ve anlayış becerisi
 • Bilgisayar ve bilişim teknolojileri okuryazarlığı
 • Meslek edinme ve öz güven kazanma

Eğitim felsefemiz kapsamında PEMA Eğitim Kurumlarında

 • Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek akademik başarı sergileyen,
 • Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştiren, dengeli bireyler olarak hayat boyu öğrenmeye devam eden,
 • Eleştirel düşünmeyi bilen, sorgulayan, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,
 • Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,
 • Yabancı dili çok iyi kullanabilen, sanatsal ve kültürel etkinliklerin içinde olmayı ve bu etkinlikleri takip etmeyi seven, bir müzik aleti çalmayı bilen ve müziği yaşamının önemli bir parçası sayan, spor yapmanın gelecekteki sağlıklı yaşamın garantisi olduğuna inanan,
 • Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,
 • Bilimsel yöntemler kullanan, edebi ve sanatsal yaklaşımlara ilgi duyan, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanan, üretken ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve hayata uyum sağlayan,
 • Sorumluluk sahibi, inisiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışmasını yapabilen, lider niteliklerine sahip,
 • Hayat boyunca insanlığa hizmet gayesiyle, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan bireyler yetiştirmeye çalışırız.