Psikolojik Danışma ve Rehberlik

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

 
PEMA Koleji vizyonu ile doğru orantılı olarak çalışan rehberlik birimi, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmek için; her türlü çalışmada öğrenciyi merkez alan ve destekleyen, yaşadığı durumlarla ilgili yönlendirmelerde öğrencinin kendi kendine yeterli düzeye gelmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Bu hedefler “PEMA Öğrenci Profili”yle paralel bir çizgidedir. Buna göre, PEMA öğrencisi;

 • Güçlü ve zayıf yönlerinin ve kendi yeteneklerinin farkında olan ve kendini tüm özellikleriyle kabul eden
 • Akademik ve sosyal gelişim ile ilgili kararlar alıp planlar yapabilen ve bunu hayata geçirmeye çalışan
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş
 • Problem durumlar karşısında çözüme yönelik uzlaşmacı tavır sergileyebilen
 • Etkili iletişim becerilerine sahip
 • Kültürel ve evrensel değerleri sahiplenen ve çevresine duyarlı bireylerdir.

Yaş gruplarının gelişimsel özellikleri dikkate alınarak yapılan bireysel veya grup çalışmaları 3 ana başlık altında toplanabilir:

 

1. ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları

 • Okula yeni katılan öğrencileri tanıyabilmek amacıyla veliler tarafından doldurulan “Öğrenci Tanıma Formu” kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerin duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişmeleri izlenilmektedir. Yapılan gözlemler ve yapılan uygulamalar değerlendirilerek rapor ve kayıtlar tutulur.
 • Öğrencinin doğal ortamında yapılan gözlemler, günlük dinamikler içerisinde başkaları üzerinde bıraktıkları izlenimler, çeşitli zamanlarda uygulanan öğrencinin duygusal yaşamını anlamayı kolaylaştıran yansıtıcı testler ve envanterler öğrenciyi tanıma araçları olarak kullanılmaktadır.
 • Bunun yanı sıra öğrencinin ilgi ve yeteneklerini belirlenir. Buradaki temel amaç, tespit edilen becerilerin desteklenerek geliştirilmesidir.

Bireysel Rehberlik ve Psikolojik Danışma Çalışmaları

Rehberlik, özünde bireyin gelişimini sağlamaya yönelik sistemli ve profesyonel bir yardım hizmetidir. Gerek öğretmenlerle yapılan işbirliği aracılığıyla gerek öğrencilerin kendileri ve velilerinden gelen talepler doğrultusunda, öğrencilerin ihtiyaçları göz önüne alınarak bireysel görüşmeler yapılmaktadır ve tüm bu aşamalarda veli ile işbirliği esastır. Ayrıca öğrencilerde planlı çalışma alışkanlığını oturtmak adına öğrencinin kendisiyle birlikte “Okul Dışı Zamanını Programlama” çalışması yapılmaktadır.

Kişisel-Eğitsel-Mesleki Rehberlik Çalışmaları

Öğrencilerin sosyal gelişimlerini desteklemek, sosyal gelişim alanında herhangi bir güçlük söz konusu ise; güçlüğün giderilmesine yardımcı olmak, kişilerarası ilişkilerinin gelişmesine yönelik becerileri kazandırmak amacıyla grup etkinlikleri her sınıf seviyesinde yapılır. Bu beceriler, dinleme, soru sorma, kendisi ve başkalarının duygularının farkında olma ve tanıma, uygun şekilde dikkat çekme, dışlanma ile başa çıkma, alayla başa çıkma, paylaşma, iş birliği, olumlu düşünme becerileridir. Sorumluluk, saygı, sevgi, çevre bilinci, toplumsal ilişkilere ve olaylara duyarlılık vb. evrensel değerleri kazandırma çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrencilerin kendini, bulunduğu çevreyi tanıması anlaması ve kabul etmesinden yola çıkarak kendini gerçekleştirmesini sağlamada onları desteklemek adına, 4-5 ve 6. sınıflarda rehberlik dersinde okul psikolojik danışmanının liderliğinde, 4-8. sınıflarda assembly saatinde sınıf öğretmeninin liderliğinde çeşitli oyun, drama çalışmaları ve etkinliklerle öğrencilere yarayacak bazı sosyal beceri kazandırma çalışmaları (iletişim, karar verme, reddetme, duyguları ifade etme, yeteneklerinin farkına varma vb.) yapılmaktadır.

Mesleki rehberlik çalışmaları ile öğrencilerin kendilerini ve meslekleri tanıyarak mesleki seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır.

Önleyici Rehberlik Çalışmaları

 • Her şeyin çok hızlı değiştiği bir çağda değişmeyen bazı unsurların olması gerekir ki çok daha sağlam adımlarla geleceğe uzanalım. Nedir bu unsurlar? Bu unsurlar değerlerimizdir. PEMA Kolejince belirlenen temel değerler doğrultusunda “Öz güven - Sorumluluk - Sevgi - Saygı - İç disiplin - Adalet - Paylaşım - Birlikte Yaratma - Affedebilirlik - Empati - Arkadaşlık - Nezaket” rehberlik birimi değerler çalışması kapsamında toplumsal hizmet programını ilköğretim düzeyinde uygulamaya koymuştur. Bu programın temel hedefi; yapılan çalışmalar sırasında belirlenen temel değerleri de kullanarak çocuklara etkili iletişim becerilerinin kazandırılmasıdır.
 • Her şeyden önce duyarlı gençler yetiştirebilmek amacıyla hoşgörü, saygı, işbirliği, yardımlaşma ve paylaşmayı öğrenmelerini ve günlük hayatlarına geçirmelerini sağlayan akademik ve akademik olmayan çalışmalar yapılır. Tüm okul genelinde benimsenen - sihirli kelimeler - “hoş geldiniz, afiyet olsun, kolay gelsin, elinize sağlık, teşekkürler vb.” kelimeler değerlerimize ve emeğe verilen önemini yansıtır.
 • Okulda tüm öğrenciler arasında birlik-beraberlik, sevgi-saygı değerlerini oturtmak için “Kardeşlik Uygulaması” yapılmaktadır. Sene başında farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler birbiriyle eşleştiririlerek, birbirlerini tanımaları için assembly saatinde ortam yaratılmaktadır. Küçük sınıflar okulda desteğe ihtiyaçları olduğu zaman, kendilerine yardım edecek büyük sınıflardan bir öğrenciyi yanlarında hissetmek isterler. Bu uygulama aracılığıyla hem aidiyetlik duyguları hem de paylaşma, sevgi,” saygı anlayışı gelişir.
 • Demokrasinin benimsendiği bir toplumda bu anlayışın oturmasının temeli ailede başlar, okullarda devam eder. PEMA Kolejinde her yıl yapılan “Öğrenci Birliği Seçimleri” bu anlayışı içselleştirmelerinde bir araçtır. Seçimler, demokratik ve coşkulu bir ortam içerisinde gerçekleşir. Seçimlerin sonucunda o yılın öğrenci birliği yıllık plan dahilinde çalışmalarını organize eder. Öğrenci birliği çeşitli yardım kuruluşlarına destek, öğretmenler günü kutlaması gibi çeşitli organizasyonlara öncülük eder.
 • Ayrıca olumlu ve gerçekçi benlik gelişiminin sağlanmasına destek olmak üzere olumlu davranışa özendiren bir yapıda ‘ Gurur Kartı ‘ uygulanır. Arkadaşın arkadaşa, öğretmenin öğrenciye ve öğrencinin öğretmene verdiği gurur kartları ile olumlu davranışlar gündemde pekiştirilir ve özendirilirken okulda pozitif bir yapı oluşturulur.

Seminer Çalışmaları

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları konularda, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri, İletişim Becerileri, Olumlu Akran İlişkileri, Hedef Belirleme, Hızlı Okuma ” gibi konularda rehberlik servisi öğretmenleri veya uzmanların desteğinden yararlanılarak öğrencilere yönelik seminerler gerçekleştirilmektedir.

 

2. VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Veli Görüşmeleri

Okulda yapılan gözlemler, uygulanan envanter ve öğrencinin akademik - sosyal gelişimi ile ilgili bilgi vermek amacıyla veya ailenin evdeki gözlemlerini rehberlik servisiyle paylaşması amacıyla, randevulu veli görüşmeleri yapılmaktadır. “Okul-aile–öğrenci üçgeni arasındaki iletişim kanallarının açık olması, öğrencinin değişimi ve gelişimini sağlamada en önemli unsurlardan biridir.” anlayışı bu görüşmelerin temel dayanağını oluşturmaktadır.

Bültenler

Velilerden gelen gereksinimlere paralel olarak veya gerçekleştirilen eğitim seminerleri ile ilgili bilgiler araştırılarak ve derlenerek aylık bültenler halinde yayınlanır.

Eğitim Seminerleri

Yıl içinde gerek velilerden gelen talepler, gerek rehberlik biriminin saptadığı konularda her ay uzman konukların katılımıyla, çocukluk, ergenlik dönemi içerisinde yaşanan problem durumlar ve gelişim dönemleri ilgili bilgilendirilmeler yapılmakta ve çözüm yolları konusunda önerilerde bulunulmaktadır.

 

3. ÖĞRETMENE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Eğitim Seminerleri

PEMA Kolejinde yılın çeşitli dönemlerinde tüm öğretmen kadrosunun katılımıyla, alanında uzman olan kişilerin önderliğinde, eğitimdeki en yeni yöntem, analiz ve teknikleri takip eden öğretmenler, değişen çağa uyumlarını gerçekleştirmekte, kendilerini geliştirmekte ve bunu öğrencilerine yansıtılabilmektedirler.