Kütüphane

KÜTÜPHANE

 

 

Öğrencimizin bireysel sorumluluklarının farkında olması, çevresine duyarlı, kendi kültürünü tanıyan ve ona sahip çıkan bir birey olarak yetişmesi temel amacımızdır. Öğrencimizin; çağdaş, klasik ve popüler yapıtlar aracılığıyla Türk edebiyatının dönemlerinin yanı sıra farklı kültürleri ve yazarları tanıması, çeşitli dönemlerde yazılan eserler arasında ilişki kurması, bunun yanı sıra metin çözümleme, eleştiri yapabilme, sözlü ve yazılı olarak kendini doğru ifade edebilme becerisini kazanması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Bu hedeflerimizden hareketle 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında PEMA Koleji 5. sınıf öğrencimizin yıl boyu okuyup üzerine değerlendirmeler yapacağı, arkadaşlarına sunumlar hazırlayıp kişisel görüşlerini sunacağı, değerlendirme sınavlarına gireceği kitapların listesi tarafınıza sunulmuştur. Öğrencimizin bu kitapları kitaplığında bulundurmasını rica ederiz. Öğrencimize keyifli okumalar dileriz.